ГЕНРЕС

ер бусын

Онгон шулам

3.6
Бүлэг 134 Гуравдугаар сарын 24, 2023

Надад эрч хүч өгөөч

4.6
Бүлэг 28 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 27 Гуравдугаар сарын 16, 2023

Сүнсний эзэмшил

3.3
Бүлэг 32 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 31 Гуравдугаар сарын 22, 2023

Супервайзер хандалт

3.8
Бүлэг 55 Гуравдугаар сарын 20, 2023
Бүлэг 54 Гуравдугаар сарын 20, 2023

Шөнийн хаан

3.9
Бүлэг 69 Арванхоёрдугаар сар 29, 2022
Бүлэг 68 Арванхоёрдугаар сар 29, 2022

Тоглогч

4
Бүлэг 180 - [END] Арванхоёрдугаар сар 21, 2022
Бүлэг 179 Арванхоёрдугаар сар 21, 2022

Би гүнгийн дүрээр ухарсан

0
Бүлэг 116 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022
Бүлэг 115 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022

Deadbeat Noble-ийн шинэчлэл

5
Бүлэг 86 Нэгдүгээр 3, 2023
Бүлэг 85 Нэгдүгээр 3, 2023

Алах хорон санаат

0
Бүлэг 130 Арванхоёрдугаар сар 23, 2022
Бүлэг 129 Арванхоёрдугаар сар 23, 2022

Дан нэвтрэх

3.7
Бүлэг 160 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022
Бүлэг 159 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022

Өнөөдрөөс эхлэн би Тоглогч болсон

0
Бүлэг 92 Арванхоёрдугаар сар 9, 2022
Бүлэг 91 Арванхоёрдугаар сар 9, 2022