ГЕНРЕС

Жүжиг

Менежер, намайг загна уу

3.1
Бүлэг 12 Гуравдугаар сарын 25, 2023
Бүлэг 11 Гуравдугаар сарын 25, 2023

Хатан зөгий

4.1
Бүлэг 263 Гуравдугаар сарын 25, 2023
Бүлэг 262 Гуравдугаар сарын 20, 2023

Сүйт бүсгүйн сургалт

4.7
Бүлэг 38 Гуравдугаар сарын 25, 2023
Бүлэг 35 Гуравдугаар сарын 10, 2023

Өндөрт нисэх

4
Бүлэг 41 Гуравдугаар сарын 25, 2023
Бүлэг 38 Гуравдугаар сарын 10, 2023

Хайрын хязгаар хэтэрсэн

3.9
Бүлэг 28 Гуравдугаар сарын 25, 2023
Бүлэг 27 Гуравдугаар сарын 16, 2023

Тийм охин

3.5
Бүлэг 90 Гуравдугаар сарын 24, 2023
Бүлэг 89 Гуравдугаар сарын 24, 2023

Намайг ярь

3.7
Бүлэг 141 Гуравдугаар сарын 24, 2023
Бүлэг 140 Гуравдугаар сарын 20, 2023

5-р ангийн ахмадууд

3.4
Бүлэг 24 Гуравдугаар сарын 24, 2023
Бүлэг 23 Гуравдугаар сарын 24, 2023