ГЕНРЕС

Инээдмийн

Дотуур байрны эгч нар

3.8
Бүлэг 93 Гуравдугаар сарын 20, 2023
Бүлэг 92 Гуравдугаар сарын 20, 2023

Дүпү дэлгүүрийн гоо үзэсгэлэн

3.6
Бүлэг 47 Гуравдугаар сарын 20, 2023
Бүлэг 46 Гуравдугаар сарын 20, 2023

Одоо би юу хийж байна вэ?

4.2
Бүлэг 70 Гуравдугаар сарын 16, 2023
Бүлэг 69 Гуравдугаар сарын 10, 2023

Нууц анги

4.3
165 Гуравдугаар сарын 13, 2023
164 Гуравдугаар сарын 13, 2023

Бүртгэлийн тооллого

4.5
Бүлэг 34 Арванхоёрдугаар сар 9, 2022
Бүлэг 33 Арванхоёрдугаар сар 9, 2022

Чи бол миний анхны

4
Бүлэг 37 Гуравдугаар сарын 10, 2023
Бүлэг 36 Гуравдугаар сарын 10, 2023

Эцэгийн хүсэл

3.6
Бүлэг 119 Хоёрдугаар сарын 28, 2023
Бүлэг 117 Хоёрдугаар сарын 25, 2023

Суудлын өдрийн тэмдэглэл

4.4
Бүлэг 130 Хоёрдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 129 Хоёрдугаар сарын 13, 2023