ГЕНРЕС

Тулааны урлаг

Дайчин хамгаалагч

0
Бүлэг 174 Арванхоёрдугаар сар 2, 2022
Бүлэг 173 Арванхоёрдугаар сар 2, 2022

Бүхнийг мэддэг уншигчийн үзэл бодол

5
Бүлэг 139 Арванхоёрдугаар сар 30, 2022
Бүлэг 138 Арванхоёрдугаар сар 30, 2022

Дахин төрөх стандарт

0
Бүлэг 58 Арванхоёрдугаар сар 29, 2022
Бүлэг 57 Арванхоёрдугаар сар 29, 2022

Тэнгэрлэг чөтгөрийн шастирууд

5
Бүлэг 130 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022
Бүлэг 129 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022

Мурим овгийн хуучин цолны хойд дүр

3
Бүлэг 112 Арванхоёрдугаар сар 27, 2022
Бүлэг 111 Арванхоёрдугаар сар 27, 2022

Тэнгэрлэг чөтгөрийн зааварлагч

0
Бүлэг 74 Арванхоёрдугаар сар 27, 2022
Бүлэг 73 Арванхоёрдугаар сар 27, 2022

Дрифтийн сарны хураагч

3.5
Бүлэг 50 Аравдугаар сар 24, 2022
Бүлэг 49 Аравдугаар сар 24, 2022

Хүндэт Багш аа

4
Бүлэг 1003 Нэгдүгээр 4, 2023
Бүлэг 1002 Нэгдүгээр 4, 2023

Дэвшилтэт тоглогчийн заавар цамхаг

4.5
Бүлэг 122 Арванхоёрдугаар сар 27, 2022
Бүлэг 121 Арванхоёрдугаар сар 27, 2022

Би гэр бүлийн нэр хүндтэй сэлэмчин болсон

0
Бүлэг 86 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022
Бүлэг 85 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022

Хойд ирний домог

5
135 Арванхоёрдугаар сар 21, 2022
134 Арванхоёрдугаар сар 21, 2022