3.9
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Хайрын хязгаар хэтэрсэн дундаж 3.9 / 5 гарч 17
Ранк
55-рт, энэ нь 353.8K үзэлтэй байна
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва