3.3
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Бэлгийн мөлжлөг дундаж 3.3 / 5 гарч 18
Ранк
68-рт, энэ нь 315.6K үзэлтэй байна
Альтернатив
했어?
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва