2.3
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Үл таарах байдал дундаж 2.3 / 5 гарч 3
Ранк
Товч биш, энэ нь 51.3K үзсэн
Альтернатив
처제 길들이기
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва