3.8
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Урьдчилан таамаглаагүй зочин дундаж 3.8 / 5 гарч 6
Ранк
Товч биш, энэ нь 132K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва