ГЕНРЕС

Шэүнэн

"Домгийн эргэн ирэлт"

5
Бүлэг 73 Нэгдүгээр 4, 2023
Бүлэг 72 Нэгдүгээр 3, 2023

+99 модон саваа

5
Бүлэг 37 Нэгдүгээр 4, 2023
Бүлэг 36 Нэгдүгээр 4, 2023

Дайчин хамгаалагч

0
Бүлэг 174 Арванхоёрдугаар сар 2, 2022
Бүлэг 173 Арванхоёрдугаар сар 2, 2022

Баатарыг ал

3.7
Бүлэг 103 Наймдугаар сарын 20, 2022
Бүлэг 102 Наймдугаар сарын 20, 2022

Тоглогч

4
Бүлэг 180 - [END] Арванхоёрдугаар сар 21, 2022
Бүлэг 179 Арванхоёрдугаар сар 21, 2022

Эвдэрсэн одны эргэн ирэлт

0
Бүлэг 112 Нэгдүгээр 3, 2023
Бүлэг 111 Нэгдүгээр 3, 2023

Би гүнгийн дүрээр ухарсан

0
Бүлэг 116 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022
Бүлэг 115 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022

Deadbeat Noble-ийн шинэчлэл

5
Бүлэг 86 Нэгдүгээр 3, 2023
Бүлэг 85 Нэгдүгээр 3, 2023

Алах хорон санаат

0
Бүлэг 130 Арванхоёрдугаар сар 23, 2022
Бүлэг 129 Арванхоёрдугаар сар 23, 2022

Дан нэвтрэх

3.7
Бүлэг 160 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022
Бүлэг 159 Арванхоёрдугаар сар 26, 2022