ГЕНРЕС

Уран зөгнөл

Академийн Эрогид баригдсан

3.3
Бүлэг 43 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 42 Гуравдугаар сарын 22, 2023

Надад эрч хүч өгөөч

4.6
Бүлэг 28 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 27 Гуравдугаар сарын 16, 2023

Сүнсний эзэмшил

3.3
Бүлэг 32 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 31 Гуравдугаар сарын 22, 2023

Сексийг зогсоох цаг

3.9
Бүлэг 40 Гуравдугаар сарын 16, 2023
Бүлэг 39 Гуравдугаар сарын 10, 2023

Гипноз програм нь хуурамч байсан

3.6
Бүлэг 35 Гуравдугаар сарын 13, 2023
Бүлэг 34 Гуравдугаар сарын 10, 2023

Миний Алх хаана байна

3
Бүлэг 28 Гуравдугаар сарын 10, 2023
Бүлэг 27 Гуравдугаар сарын 10, 2023

Элфийн боол баатар

4.3
Бүлэг 21 Гуравдугаар сарын 10, 2023
Бүлэг 20 Гуравдугаар сарын 1, 2023

Шөнийн эзэн хаанд зориулсан APP

3.5
Бүлэг 50 Хоёрдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 49 Хоёрдугаар сарын 22, 2023

Өөр ертөнц дэх үнэмлэхүй гипноз

4
Бүлэг 54 Хоёрдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 53 Хоёрдугаар сарын 22, 2023

Доромжлогдох дуртай элф

4.2
Бүлэг 58 Нэгдүгээр 20, 2023
Бүлэг 57 Нэгдүгээр 20, 2023