ГЕНРЕС

Сургуулийн амьдрал

Гадны хүний ​​орох зам

4.4
Бүлэг 65 Гуравдугаар сарын 25, 2023
Бүлэг 64 Гуравдугаар сарын 21, 2023

Хатан зөгий

4.1
Бүлэг 263 Гуравдугаар сарын 25, 2023
Бүлэг 262 Гуравдугаар сарын 20, 2023

Зөвхөн би түүний царайг л мэднэ

3.6
Бүлэг 77 Гуравдугаар сарын 24, 2023
Бүлэг 76 Гуравдугаар сарын 22, 2023

Ээжээсээ нууцалж байгаарай!

4.6
Бүлэг 81 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 80 Гуравдугаар сарын 14, 2023

Надад эрч хүч өгөөч

4.6
Бүлэг 28 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 27 Гуравдугаар сарын 16, 2023

Ноонагийн амт

4
Бүлэг 67 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 66 Гуравдугаар сарын 22, 2023

Одоо би юу хийж байна вэ?

4.2
Бүлэг 70 Гуравдугаар сарын 16, 2023
Бүлэг 69 Гуравдугаар сарын 10, 2023

Хоёр давхар ор

5
Бүлэг 43 Арванхоёрдугаар сар 30, 2022
Бүлэг 42 Арванхоёрдугаар сар 30, 2022

Нэмэлт зээл

2.5
162 Гуравдугаар сарын 13, 2023
149 Арванхоёрдугаар сар 7, 2022

Багшийн хичээл

4
Бүлэг 45 Гуравдугаар сарын 10, 2023
Бүлэг 44 Хоёрдугаар сарын 28, 2023