ГЕНРЕС

үйл ажиллагааны

Хатан зөгий

4.1
Бүлэг 263 Гуравдугаар сарын 25, 2023
Бүлэг 262 Гуравдугаар сарын 20, 2023

Академийн Эрогид баригдсан

3.3
Бүлэг 43 Гуравдугаар сарын 22, 2023
Бүлэг 42 Гуравдугаар сарын 22, 2023

Элфийн боол баатар

4.3
Бүлэг 21 Гуравдугаар сарын 10, 2023
Бүлэг 20 Гуравдугаар сарын 1, 2023

НЭГ АЛЛАГА

5
Бүлэг 58 Гуравдугаар сарын 3, 2023
Бүлэг 57 Гуравдугаар сарын 3, 2023

Хатагтай

4.3
Бүлэг 49 Арванхоёрдугаар сар 29, 2022
Бүлэг 48 Арванхоёрдугаар сар 29, 2022

Гол дүр бол Муу санаатан юм

4.3
Бүлэг 50.9 Нэгдүгээр 20, 2023
Бүлэг 50.8 Нэгдүгээр 13, 2023

"Домгийн эргэн ирэлт"

5
Бүлэг 73 Нэгдүгээр 4, 2023
Бүлэг 72 Нэгдүгээр 3, 2023

+99 модон саваа

5
Бүлэг 37 Нэгдүгээр 4, 2023
Бүлэг 36 Нэгдүгээр 4, 2023

Дайчин хамгаалагч

0
Бүлэг 174 Арванхоёрдугаар сар 2, 2022
Бүлэг 173 Арванхоёрдугаар сар 2, 2022

Баатарыг ал

3.7
Бүлэг 103 Наймдугаар сарын 20, 2022
Бүлэг 102 Наймдугаар сарын 20, 2022

Тэр хатан хаан

1
Бүлэг 100 [END] Арванхоёрдугаар сар 7, 2022
Бүлэг 99 Арванхоёрдугаар сар 7, 2022