4
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
1000 хоногийн эхнэр дундаж 4 / 5 гарч 6
Ранк
Товч биш, энэ нь 33.3K үзсэн
Альтернатив
천일의 아내
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва